Jak nahlásit týrání zvířat

Občané mohou podávat, nejlépe písemnou formou, oznámení a podněty k šetření případů na ochranu zvířat proti týrání

  • příslušnému obecnímu úřadu,
  • krajské veterinární správě (resp. příslušnému veterinárnímu inspektorátu v bývalých okresních městech apod.),
  • policii ČR,
  • státnímu zastupitelství.

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání projednávají orgány ochrany zvířat ve správním řízení.

Trestní činy vyšetřují orgány činné v trestním řízení a projednávají je soudy.

Více informací, jak správně postupovat, najdete zde na webu SVS